Köp och återförsäljare

Beställ Arevo arGrow

Här kan du hitta din närmaste återförsäljare av Arevos arGrow-produkter. Välj om du vill beställa via partner, webbutik, plantskola eller från din skogsrådgivare. Kontakta oss gärna direkt om du har behov av lösningar specifikt anpassade för ditt företag eller frågor om produkterna.

Kontakta oss direkt om du är intresserad av att beställa flytande produkter till din plantskola.

Kontakta Arevo

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli återförsäljare, om du vill göra större beställningar av arGrow eller köpa produkter till plantskolor.

Kontakt

Sverige

Hylte Jakt & Lantman

Besök webbutik

Finland

Uittokalusto

Besök webbutik

Fin Forelia

Besök webbutik

Norge

Återförsäljare Estland

Reckholm

Besök webbsida

 

Sverige

Finland

Fin Forelia

Besök webbsida

Norge

Skogplanter Innlandet AS

Besök webbsida

Vanliga frågor om Arevos arGrow-produkter

Granulatet levereras i 250ml flaskor. En flaska räcker till plantering av ca 450-500st skogsplantor.

Flaskorna finns även tillgängliga att köpa som 5-pack anpassade för ca 1 hektar plantering.

Vid större beställningar packas granulatet i kartonger om 30 flaskor.

Vikt per flaska: ca 260g

För att det ska gå smidigt att plantera med arGrow och för att doseringen ska blir rätt så rekommenderar vi användning av anpassat doseringsverktyg. Till exempel hand doserare som skruvas direkt på granulatbehållaren och appliceras ner i planteringshålet i direktkontakt med plantans rötter.

Om du ska plantera stora plantor t.ex. barrotsplantor rekommenderas två doser (två tryckningar) med handdoseraren.

Om du väljer att plantera med arGrow utan anpassat verktyg så rekommenderas att använda ett kryddmått (1 ml). För små och medelstora plantor appliceras knappt ett kryddmått och för stora plantor ett rågat kryddmått ner i planteringshålet före plantan.

arGrow Granulat har använts i stor omfattning vid plantering av de vanligaste trädslagen vid plantering på nordisk mark, såsom tall, gran, björk och contorta. Mest erfarenhet och data om produktens effekter finns från plantering av tall på magra till medelgoda marker.

Vi har även genomfört studier och fälttester i mindre skala på andra typer av trädslag, exempelvis ek, poppel, eukalyptus och acacia.

Plantering med arGrow möjliggör enklare markberedning som utförs direkt efter avverkning. Valet av planteringspunkt är en viktig faktor för plantans etablering och tillväxt. Tillväxten är generellt bättre i tilta, eftersom den innehåller lättillgänglig näring. Överlevnaden är generellt bättre i markberedningsfläck, eftersom den ger bättre skydd mot snytbagge. I nuvarande föryngringssystem väntar man oftast några år efter avverkning med att markbereda och plantera för att avverkningsavfallet skall brytas ner och frigöra näring. Plantering med arGrow möjliggör god tillväxt även vid plantering i den näringsfattiga mineraljorden. Vid plantering i mineraljord kan enklare och mer varsam markberedning genomföras och föryngringen kan ske närmare inpå avverkning.

Vid rätt förvaring håller arGrow granulat minst 5 år. Vi rekommenderar förvaring mellan -25°C till +35°C, mörkt, torrt och i tätslutande förpackning. Undvik lagring i direkt solljus.