Arevo - Hortikultur

Precisionsnäring för trädgårdsodling

Arevo har hittat ett sätt att kombinera god tillväxt, vitala växter och frisk jord med minimalt kväveläckage. Gödselmedel och växtnäring är avgörande för att säkerställa tillväxt inom de flesta odlingsområden. Men dagens tekniker kommer med många bieffekter, som näringsläckage till miljö och vattenströmmar, koldioxid-intensiv produktion och negativ påverkan på jord och mikrober. 

Arevos teknologi stimulerar tillväxten av rötter och interaktion mellan växter och nyttiga mikrober, hela vägen från frö till skörd. Vår näring för trädgårdsodling bygger på precision. Du använder bara den lilla mängd näring som behövs för att stimulera växternas egna processer. Du får tillväxt som varar hela växtsäsongen och miljöeffekter som sträcker sig ännu längre. Alla Arevos produkter baseras på samma grundläggande teknologi och är utformade för att enkelt kunna användas i olika skeden av odling.

Köp Arevos produkter

Det är enkelt att komma igång med Arevos produkter. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för din odling.

Kontakt

Hälsosamma växter med minimalt näringsläckage

Hållbar tillväxt

Arevos produkter stimulerar växtens förmåga att ta upp vatten och näringsämnen. Det ger goda förutsättningar för tillväxt.

Hälsosam jord och miljö

När du använder Arevos produkter läcker inget kväve till den omgivande miljön. Samtidigt gynnas interaktionen med nyttiga mikrober. Det mår jorden bra av.

Livskraftiga växter

Våra produkter förbättrar tillväxten av rötter, vilket ökar växternas förmåga att motstå stress. Det ger starka, livskraftiga plantor.

Modell_Trådgård

Arevos system av precisionsnäring

Ikon_Tradgard1

På frö

Arevo gör det möjligt att belägga frön med kväve. Argininkvävet stör inte groningen och stimulerar interaktionen mellan växter och gynnsamma mikrober.

Ikon_Tradgard2

När du sår eller planterar

Våra produkter är enkla att använda. De granulerade produkterna kan placeras nära frö eller planta vid sådd eller plantering för att stimulera rottillväxt och mikrobiell interaktion. Teknologin gör det möjligt med kontrollerad frisättning av näring utan att det behövs någon plastbeläggning.

Ikon_Tradgard3

Näringsbevattning

Du kan applicera Arevos flytande näring vid näringsbevattning eller som bladspray. Det gör att du kan tillföra produkten under hela säsongen. Argininbaserade formuleringar kan också anpassas för specifika grödor och odlingssystem.

Organiskt kväve baserat på aminosyror

Arevos teknologi bygger på banbrytande forskning om hur växter tar upp näring. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Det handlar om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig kvävekälla – det näringsämne som är viktigast för växter. Med små medel, och utan att egentligen förändra något i marken hjälper Arevo plantorna att bli livskraftiga och växa bra.

  • Effektivt näringsutnyttjande
  • Inget kväveläckage
  • Snabbt rotupptag
  • Stresståliga växter

"Jag har använt det på tall, lärk, gran och contorta och ser en klar ökning av tillväxten, jämfört med de övriga plantorna."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.54.47
Solveig Larsson
Skogsägare, Umeå

"Det blir en bättre föryngring med högre överlevnad. Och det växer snabbare."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.51.19
Johan Gotthardsson
Skogsvårdsentreprenör, Gottes Skog & Röj