Arevo AB

Investerare

Arevo bygger på banbrytande och prisbelönt forskning om växters näringsupptag från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Teknologin gör växter bättre på att ta upp näring och vatten från marken utan de negativa biverkningar som förknippas med mineralgödsel, till exempel läckage av kväve och försämrade jordar. Resultatet är mer livskraftiga växter med minimal miljöpåverkan.

Arevo AB bildades 2015 som en avknoppning från SweeTree Technologies. Huvudägare är Fort Knox, Navigare Ventures, Industrifonden, Stora Enso, Stiftelsen J C Kempes minne, Sveaskog, SweTree Technologies och SLU Holding.

 

Niklas Å_webb

Kontakt för investerare

Niklas Åström, CEO

Kontakt
Nyhetsbrev

Bevaka fler nyheter från Arevo