Arevo - jordbruk

Precisionsnäring för jordbruk

Arevo har hittat ett sätt att kombinera god tillväxt, vitala växter och frisk jord med minimalt kväveläckage. Gödselmedel och växtnäring behövs för att säkerställa tillväxt inom de flesta odlingsområden. Men dagens tekniker kommer med många bieffekter. Som näringsläckage till miljö och vattenströmmar, koldioxidintensiv produktion och en negativ påverkan på jord och mikrober. 

Arevos teknologi stimulerar tillväxt av rötter och interaktion mellan växter och nyttiga mikrober, hela vägen från frö till skörd. Vår näring för jordbruksgrödor bygger på precision. Du använder bara den lilla mängd näring som behövs för att stimulera växternas egna processer. Du får tillväxt som varar hela växtsäsongen och miljöeffekter som varar ännu längre. Alla Arevos produkter baseras på samma grundläggande teknologi och är utformade för att enkelt kunna användas i olika skeden av odling.
 

Köp Arevos produkter

Det är enkelt att komma igång med Arevos produkter. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för din odling.

Kontakt

God tillväxt med minimalt kväveläckage

God avkastning

Arevos produkter hjälper växten att ta upp vatten och näringsämnen från marken. Det leder till bättre produktivitet.

Livskraftiga plantor

Våra produkter förbättrar tillväxten av rötter, vilket ökar växternas förmåga att motstå stress. Det ger starka, livskraftiga plantor.

Hälsosam jord och miljö

När du använder Arevos produkter läcker inget kväve till den omgivande miljön. Samtidigt gynnas interaktionen med nyttiga mikrober. Det ger förutsättningar för god jordhälsa.

Modell_Jordbruk

Arevos system med precisionsnäring

Ikon_Jordbruk1

På frö

Arevo gör det möjligt att belägga frön med kväve. Argininkvävet stör inte groningen och stimulerar interaktionen mellan växter och gynnsamma mikrober.

Ikon_Jordbruk2

Vid sådd

Våra produkter är enkla att använda. De granulerade produkterna kan placeras nära frö eller planta vid sådd eller plantering. Då stimuleras rottillväxten och den mikrobiella interaktionen. Teknologin gör det möjligt med kontrollerad frisättning av näring utan att det behövs någon plastbeläggning.

Ikon_Jordbruk3

Bladspray

Du kan applicera Arevos flytande näring vid näringsbevattning eller som bladspray. Det gör att du kan tillföra produkten under hela säsongen. Argininbaserade formuleringar kan också anpassas för specifika grödor och odlingssystem.

Bygger på världsledande forskning om kväve

Arevos teknologi bygger på banbrytande forskning om hur växter tar upp näring. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Det handlar om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig kvävekälla – det näringsämne som är viktigast för växter. Med små medel, och utan att egentligen förändra något i marken hjälper Arevo plantorna att bli livskraftiga och växa bra.

  • Effektivt näringsutnyttjande
  • Inget kväveläckage
  • Snabbt rotupptag
  • Stresståliga växter