Arevo - Precisionsnäring

Växtkraft på naturens villkor

Vi vet att det är möjligt att kombinera hållbar odling med god avkastning. Det gäller både för plånbok och miljö. Förändringen börjar vid rötterna. Arevos precisionsnäring använder naturens egna processer för att hjälpa växter att bilda starka rötter. Det gör växterna starkare, mer motståndskraftiga och bättre rustade att motstå torka och stress. Arevos näring stannar dessutom där den ska vara – i växterna.

Vår mission

Vi vill möjliggöra effektiv växtodling med minimal miljöpåverkan. Vårt mål är ett system som ger livskraftiga plantor i bördig jord med kraft från naturens egna processer. Där liten insats av näring ger stor effekt. Utan läckage av kväve.

Vetenskap + natur + precision

Arevo har rötterna i Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och bygger på professor Torgny Näsholms prisbelönta forskning om växters näringsupptag. Vi erbjuder helt unika precisionsnäringsprodukter och biostimulanter som kombinerar hög tillväxt och stresstålighet med klimatnytta och förenklad odling. Arevos koncept är annorlunda jämfört med konventionell gödsel och växtnäring och den tillförda mängden är mycket lägre. Syftet är inte att gödsla plantorna utan i stället att stimulera rottillväxten, vilket ger robusta plantor med hög långsiktig tillväxt, på naturens villkor.

Organiskt kväve baserat på aminosyror

Arevos teknologi är baserad på världsledande och banbrytande forskning om växters näringsupptag. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Kärnan är insikten om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig källa till kväve – det näringsämne som är viktigast för växter.

Vill du jobba med oss?

Hjälp oss att få stopp på kväveläckaget

Vi på Arevo har forskning och vetenskap i vårt dna. Vår teknologi bygger på forskning från SLU i Umeå och vi har nära samverkan med universitet och institutioner världen över. Vårt team förenas av en vilja att bidra till ett bättre sätt att odla, med mindre påverkan på miljön och ett smartare sätt att nyttja jordens resurser. Tillsammans kan vi få stopp på kväveläckaget.

Niklas Å_webb_2

Niklas Åström, CEO

Torgny N_400-1

Prof. Torgny Näsholm, CTO

CTO
+46 (0)90-206 48 61
torgny.nasholm@arevo.se

Regina - Arevo - 20211007_GH5_P1633046

Dr. Regina Gratz, CPO

CPO
+46 (0)72-080 87 57
regina.gratz@arevo.se

Mattias - Arevo - 20211007_GH5_P1633104

Dr. Mattias Holmlund, Head of Production

Head of Production
+46 (0)90-206 48 65
mattias.holmlund@arevo.se