Arevo - plantodling

Precisionsnäring för plantskolor

En planta med robusta rötter har bra förutsättningar att växa och få ett långt, livskraftigt liv.
Arevos flytande produkter stimulerar tillväxten av rötter. Det ger robusta plantor med god kvalitet, som har goda förutsättningar för snabb etablering och ett långt och livskraftigt liv.
 
Arevos teknik innebär också ett nytt, mer hållbart sätt att odla. Läckage av kväve är ett stort problem vid produktion av skogsplantor. Mycket av det gödsel som tillförs i plantskolan läcker nämligen ut. Det gäller framför allt i samband med regn. Våra flytande produkter för plantskolor ger plantorna en bra start, samtidigt som de möjliggör minimalt slöseri av kväve. Näringen stannar helt enkelt i plantan, eftersom argininkvävet binder hårt till partiklarna i odlingssubstratet. Det behövs mindre kväve och plantans tillväxt stimuleras med minimal miljöpåverkan. 
 
 

Vill du veta mer?

Det är enkelt att komma igång med Arevos produkter. Vi hjälper dig testa hur vårt system kan förenkla din odling och öka kvalitén på dina plantor. Boka ett möte så berättar vi mer.

Boka möte

Arevo arGrow Complete

Innehåller Arginin, en naturlig kvävekälla som mycket effektivt tas upp av skogsplantor. Arginin stimulerar tillväxt av rötter och etablering av mykorrhiza vilket hjälper plantan att ta upp näring och vatten.

Complete

 • Innehåller arginin + alla mineralnäringsämnen
 • Används under rotningsfasen i plantskolan för mer välutvecklat rotsystem och högre kväveinnehåll i planta och substrat.
 • Leveransformat, 1m3 IBC, 25l dunk
 • 2-3 gånger mindre kväve behövs för odlingen
 • Kraftfullt minskat kväveläckage
 • Robusta plantor med förbättrad balans mellan rot och skott
 • Ökad rot och mykorrhizatillväxt
 • Schemalagd gödsling förenklar skötseln

Arevo arGrow Mix

Innehåller arginin och lysin, två naturlig kvävekällor som mycket effektivt tas upp av skogsplantor. Arginin stimulerar tillväxt av rötter och etablering av mykorrhiza vilket hjälper plantan att ta upp näring och vatten.

Mix    

 • Innehåller arginin, lysin + alla mineralnäringsämnen
 • Används i drivningsfas för tillväxt av biomassa i skott och rötter, högre kväveinnehåll i planta och substrat och mer välutvecklat rotsystem
 • Leveransformat, 1m3 IBC, 25l dunk
 • 2-3 gånger mindre kväve behövs för odlingen
 • Kraftfullt minskat kväveläckage
 • Robusta plantor med förbättrad balans mellan rot och skott
 • Ökad rot och mykorrhizatillväxt
 • Schemalagd gödsling förenklar skötseln

Arevo arGrow Support

Innehåller Arginin, en naturlig kvävekälla som mycket effektivt tas upp av skogsplantor. Arginin stimulerar tillväxt av rötter och etablering av mykorrhiza vilket hjälper plantan att ta upp näring och vatten. Eftersom arginin binder till markpartiklar läcker den inte ut till omgivande miljö.

Arevo arGrow Support

 • Innehåller enbart organiskt kväve
 • Tillförs plantan i slutet av odlingen för kvalitetssäkring av plantans kvävehalt & högre kväveinnehåll i planta och substrat (kvävematsäck)
 • Leveransformat, 1m2 IBC, 25l dunk

Bygger på världsledande forskning om organiskt kväve

Arevos teknologi bygger på banbrytande forskning om hur växter tar upp näring. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Det handlar om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig kvävekälla – det näringsämne som är viktigast för växter. Arginin tas upp mycket effektivt av skogsväxter och stimulerar tillväxt av rötter och etablering av mykorrhiza. Med små medel, och utan att egentligen förändra något i marken hjälper Arevo plantorna att att få ett långt och livskraftigt liv.

 • Effektivt näringsutnyttjande
 • Inget kväveläckage
 • Snabbt rotupptag
 • Stresståliga plantor

"Det blir en bättre föryngring med högre överlevnad. Och det växer snabbare."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.51.19
Johan Gotthardsson
Skogsvårdsentreprenör, Gottes Skog & Röj

"Jag har använt det på tall, lärk, gran och contorta och ser en klar ökning av tillväxten, jämfört med de övriga plantorna."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.54.47
Solveig Larsson
Skogsägare, Umeå