Nyheter

Arevo tar in 75 MSEK

Pressmeddelande 26 mars 2024

Arevo AB, Umeåbolaget med 58 patent i portföljen, sprunget ur grundaren professor Torgny Näsholms prisbelönta forskning kring växters upptag av organiskt kväve, tar in 35 MSEK från Industrifonden och 40 MSEK från de befintliga ägarna Navigare Ventures, Fort Knox, Stora Enso och Kempestiftelserna.

Med siktet inställt på uppskalning rekryterades Niklas Åström som ny VD till Arevo under hösten 2023. Niklas Åström var senast VD på ÅAB, och har den gedigna affärs- och jordbruksbakgrund Arevo behöver för sin tillväxtsatsning inom sektorn.

“Att dessa starka långsiktiga ägare står bakom Arevos skalningsresa gör att vi snabbare kan nå ut på bred front med vår teknologi som världen så akut är i behov av. Våra beprövade precisionsnäringsprodukter minskar inte bara problemen med kväveläckage, utan ger också en ökad skörd. Det är en game changer för pressade producenter inom jordbruk och hortikultur”, säger Niklas Åström, VD på Arevo.

Kväve är ett kritiskt näringsämne för all växtproduktion och idag används därför stora mängder mineralgödsel. Ur ett miljöperspektiv har mineralgödsel många nackdelar. Några av dem är kväveläckage som orsakar övergödning, utsläpp av den svårnedbrytbara växthusgasen lustgas, minskad biodiversitet och en produktionsprocess beroende av naturgas.

 

Arevos precisionsnäring stimulerar växtens förmåga att tillgodogöra sig vatten och näring, vilket ger kraftigare plantor från start och samtidigt ökar växtens motståndskraft mot torka. Produkterna som ursprungligen utvecklades för skogsbruket har fram till idag applicerats på flera hundra miljoner skogsplantor. Teknologin har också med framgång testats på de kommersiellt viktigaste grödorna globalt såsom soja, majs, solros, potatis och tomater.

År 2050 väntas världens befolkning nå 10 miljarder och mängden producerad mat från jordbruk för att möta kravet från befolkningsökningen behöver öka med 56%*. Då den tillgängliga arealen för jordbruk snarare riskerar att minska** behöver mängden mat per hektar öka.

 

“Att möta en snabbt växande befolknings behov av mat och samtidigt minska odlingens negativa miljöpåverkan är en global utmaning, högt på agendan hos politiker och producenter. Jag ser så mycket fram emot att Arevos produkter implementeras bortom skogsindustrin. Arevo har möjlighet att hjälpa jordbruket att växla över till klimatvänliga metoder. Det här är ett svenskt bolag med en enorm potential”, säger Anna Haupt, investerare på Industrifonden.

Redan nu används 38% av världens landyta till jordbruk, vilket står för 25-30%*** av de växthusgasutsläpp som orsakas av människor. I Europa är den regulatoriska pressen för att minska denna påverkan redan hög, bland annat innehåller The European Green Deal och Farm to Fork skarpa krav på att halvera kväveläckaget och att minska användningen av bekämpningsmedel med 50% fram till år 2030. Fler krav på miljöförbättrande åtgärder förväntas komma.

Kapitaltillskottet markerar ett startskott på vår internationella expansion inom hortikultur och jordbruk. Vårt fokus kommer i steg ett, att riktas mot ett Europa i stort behov av forskningsmässigt säkerställda innovationer för klimatvänligt jordbruk, som samtidigt är en bra affär för dess jordbrukare och odlare”, säger Niklas Åström, VD på Arevo.

*(från 2010 - 2050) World Resource Institute (WRI)
**https://ourworldindata.org/peak-agriculture-land
*** https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions-food

Information för Investerare

Cision
Till Arevo pressrum

Besök Arevos pressrum hos Cision för mer information och pressbilder.

Till pressrum