Vetenskapliga artiklar

Boreala skogsväxter tar upp organiskt kväve

Studien som publicerades i Nature 1998 gav de upptäckter som tände den första gnistan och idag ligger till grund för Arevos teknologi. Insikten att växter kan ta upp organiskt kväve var banbrytande och öppnade helt nya möjligheter att producera miljövänlig och effektiv näring för växter.

Tidigare trodde vi att mineralisering av organiskt kväve var en förutsättning för att växter ska kunna ta upp kväve. Studien visade för första gången i en fältstudie att växter kan kringgå kvävemineralisering och ta upp kväve i form av aminosyror. Upptäckten förändrade därmed vår syn på växters näringsupptag.

Forskargruppen bakom studien undersökte upptag av kväve i fält på träden tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies), blåbär (Vaccinium myrtillus) och gräset kruståtel (Deschampsia flexuosa). Resultaten visade att dessa växter, trots deras olika typer av rot-svamp-associationer (mykorrhiza), kringgår kvävemineralisering och att organiskt kväve är viktigt för dessa olika växter, även när de konkurrerar med varandra och med icke-symbiotiska mikroorganismer.

  • Författare: Torgny Näsholm, Alf Ekblad, Annika Nordin, Reiner Giesler, Mona Högberg & Peter Högberg
  • Studien genomfördes vid Institutionen för skogsgenetik och växtfysiologi och Sektionen för markvetenskap, Institutionen för skogsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Publicerad i Nature, Volume 392 Issue 6679, 30 April 1998

 

Läs mer
Boreal forest plants take up organic nitrogen

NATURE | VOL 392 | 30 APRIL 1998

Ladda ner artikeln