Nyheter

Framgångsrik första analys med den ljusaste röntgenkällan i världen

I november 2021 fick Arevo anslag från Sveriges Innovationsbyrå Vinnova för kemisk karakterisering av nya, miljövänliga växtbiostimulanter. Arevo samarbetar i det aktuella projektet med Dr. Nils Skoglund från Umeå universitet, expert på röntgenanalysteknik, och MAX IV-laboratoriet i Lund. I mars 2022 var det dags för de första analyserna vid MAX IV.

Dr. Regina Gratz vid MAX IV. Foto: Leyla Abdullayeva

Arevos nya produktlinje arGrow® Start bygger på företagets beprövade teknologi baserad på aminosyran arginin som organisk kvävekälla för växter. arGrow® Start är en produkt för användning direkt i marken som syftar till att uppnå bättre växtetablering och tillväxt samt bidra till högre kvalitet på producerade plantor i skogsplantskolor. Produktens effektiva nyttjande av kväve och fosfor underlättar produktionen av plantor med minimal miljöpåverkan, t.ex. genom att minimera näringsförlust och grundvattenföroreningar. En viktig faktor i teknologin är den unika slow-release-funktionen hos arGrow® Start som släpper näring till växterna över tid, vilket minskar behovet av att tillföra näring till jorden och därmed även sparar resurser. Produkten har därmed hög potential att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling, såsom hållbart jordbruk och skogsförvaltning, rent vatten och åtgärder mot klimatförändringar.

En hörnsten i Arevo’s verksamhet är att produkterna baseras på vetenskaplig kunskap om deras effekt. Därför arbetar Arevo för att förstå den kemiska kärnsammansättningen av arGrow® Start och hur denna kan nyttjas för att optimera produktens effektivitet.

– Stödet från Vinnova var ett utmärkt tillfälle för Arevo att använda ledande teknologi från MAX IV i vår produktutveckling. Möjligheten att utforska synkrotronbaserad röntgenabsorptionsspektroskopi för att zooma in på den lokala kemiska strukturen hos arGrow® Start har gett oss värdefull kunskap i den fortsatta utvecklingen av vår produktportfölj, säger projektledaren Dr. Regina Gratz.

Den första kemiska analysen av arGrow® Start som genomfördes vid BALDER-strållinjen blev framgångsrik, mycket tack vare god vägledning från Max IV-laboratoriet och Arevos projektpartner Dr. Nils Skoglund. Det goda samarbetet har också bidragit till att etablera synkrotronkompetens hos Arevo, vilket kommer att vara till nytta för framtida produktutvecklings- och kvalitetskontroll.

MAX IV från ovan

Kontakta Arevo
Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vetenskapen bakom Arevos precisionsnäring.

Kontakt

Relaterade artiklar