Vetenskapliga artiklar

Hur påverkas överlevnad och tillväxt vid plantering med argininfosfat?

Studien har undersökt om en liten tillsats av argininfosfat (AP-behandling) vid plantering förbättrar plantornas tidiga prestanda. Överlevnad och tillväxt av tallplantor (Pinus sylvestris) mättes efter två växtsäsonger på 11 platser mellan breddgraderna 61,1 grader N och 67,1 grader N i norra Sverige. Planteringspositionerna för plantor var omvänd torva och bar mineraljord efter mekanisk markberedning och i icke-preparerad jord. 

  • Försök med tallplantor på 11 platser i norra Sverige.
  • Plantering i omvänd torva, i mineraljord och utan markberedning.
  • Genomfört av SLU och Skogforsk.
  • Författare: Häggström, Bodil; Domevscik, Matej; Öhlund Jonas; Nordin, Annika
  • Publicerad i Scandinavian Journal of Forest Research 2021, Volume: 36, number: 6, sidorna: 423-433 

Slutsatser:

En liten tillsats av argininfosfat vid plantering hade en allmänt positiv effekt på överlevnaden både i omvänd torva och i mineraljord.
Behandling med argininfosfat hade en starkare positiv effekt på tillväxten i mineraljord. Denna positiva tillväxteffekt ökade med växtsäsongens längd.
Den positiva effekten av AP-behandling på plantans tillväxt skilde sig mellan platser och var mer uttalad på platser med längre växtsäsonger.

 

Läs hela artikeln
Överlevnad och tillväxt av tallplantor i norra Sverige

Länk till: SLU publication database (SLUpub)

Till artikeln