Varför läcker inte kvävet i Arevos produkter?

Arevos produkter är baserade på aminosyran arginin. En stor fördel med denna aminosyra har visat sig vara att den tas upp mycket effektivt av växternas rötter, men ännu viktigare för miljön är argininets förmåga att fästa vid jordpartiklar och andra typer av odlingssubstrat.

Enkelt förklarat beror det på att argininet har en positiv laddning som gör att den fäster till de negativt laddade markpartiklarna, ungefär som en magnet. Argininets laddning och förmåga att stanna kvar i jorden är dessutom väldigt stabil i olika markförhållanden. För att förstå hur det fungerar det behöver vi kika på den sk. isoelektriska punkten.

Isoelektrisk punkt

Isoelektrisk punkt är det pH vid vilket en molekyl inte bär någon elektrisk nettoladdning. Om pH är lägre än den isoelektriska punkten kommer molekylen att bära en positiv laddning. Om pH är högre än den isoelektriska punkten kommer molekylen att bära en negativ laddning.

Markens pH är vanligtvis runt 5,5-7,0 och sällan utanför intervallet 4-8. Detta är den grundläggande anledningen till att arginin och lysin bär en positiv laddning i marken och därför binder mycket väl till katjonbytarställen. Det är också anledningen till att konventionellt gödsel orsakar så stort läckage av kväve. Mineralgödsel innehåller nämligen nitrat, som alltid är negativt laddat och därför har dålig förmåga att hållas kvar i marken och dessutom är tillgängligt för att tas upp av växter endast under en mycket kort tidsperiod.

 

Kontakta Arevo
Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Arevos teknologi.

Kontakt