Artiklar

Vad är arginin?

Det verksamma ämnet i Arevos produkter är arginin, en av de 20 aminosyror som är byggstenar i naturens alla proteiner. Arginin tillhör gruppen basiska aminosyror.

Växter tar upp både oorganiskt och organiskt kväve från marken men forskningen har visat att de föredrar den organiska kvävekällan arginin som är vanligt förekommande i många naturliga ekosystem, till exempel i skogsmarken.

Arginin i marken

Arginin tas upp mycket snabbare av växternas rötter än andra kväveformer. Arginin binder dessutom hårt till
markpartiklarna vilket leder till mycket lågt läckage av kväve jämfört med andra former av växtnäring.

Rotupptag Arginin

I arGrow granulat har argininet omvandlats till kristallen argininfosfat för att näringen ska frigöras långsamt och i takt med plantans etablering. Argininet blandas därefter till granulat för att lättare kunna doseras och placeras vid växternas rötter vid plantering. Formuleringen är patenterad av Arevo.

Kontakta Arevo
Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Arevos teknologi och vad den kan göra för din odling.

Kontakt