Arevo - skogsplantering

Precisionsnäring för plantering

 
En bra start på ett långt och livskraftigt liv för dina plantor. Det är precis vad Arevo kan hjälpa till med. När en skogsplanta sätts ut på hygget måste rötterna snabbt få kontakt med marken som omger den. Det behövs för att säkra överlevnaden och den framtida tillväxten. Utbudet av kväve är högt i marken i ungefär fem till tio år efter avverkning och markberedning. Därför gäller det för plantan att vara med direkt från start när det finns möjlighet att ta upp det kväve som frigörs i marken. Genom att tillföra en liten mängd av Arevos granulat arGrow vid plantering kan plantorna effektivt utnyttja markens kväve. Det ger ökad tillväxt. Dessutom stimulerar arGrow tillväxten av plantans rötter, vilket ger goda förutsättningar för att överleva de första åren och växa bra hela livet.
 
 

Köp Arevos produkter

Beställ direkt från oss, via din skogsrådgivare eller från någon av våra återförsäljare.

Arevo granulat utan doserare_transp

Beställ

Arevo arGrow granulat

Innehåller Arginin, en naturlig kvävekälla som mycket effektivt tas upp av skogsplantor. Arginin stimulerar tillväxt av rötter och etablering av mykorrhiza vilket hjälper plantan att ta upp näring och vatten. Eftersom arginin binder till markpartiklar läcker den inte ut till omgivande miljö.

Tillverkas i en process där arginin kopplas samman med fosfor och bildar en kristallstruktur med naturligt långtidsverkande egenskaper. Efter avverkning och markberedning är mängden tillgänglig näring i marken stor under ett antal år. Genom att tillföra arGrow granulat och därigenom öka mängden rötter kan plantorna fånga upp mer av den tillgängliga näringen.  

  • 5 flaskor räcker till ca 1 hektar plantering.
  • En flaska räcker till ca 450 st skogsplantor.
  • Vikt ca 260 g.

För att det ska gå smidigt att plantera med arGrow och för att doseringen ska blir rätt så rekommenderar vi användning av anpassat doseringsverktyg. Antingen med anpassat planteringsrör som har utrustats med en liten doserare eller med handdoserare som skruvas direkt på arGrow granulatbehållaren och appliceras ner i planteringshålet i direktkontakt med plantans rötter.

Arevo Dispenser

För att det ska gå smidigt att plantera med arGrow och för att doseringen ska blir rätt så rekommenderar vi användning av anpassat doseringsverktyg. Ett tryck på knappen ger en dos av granulat anpassat för en planta.

Arevos handdoserare skruvas direkt på granulatflaskan. Granulatet appliceras ner igenom toppen på planteringsröret eller direkt ner i planteringshålet, under plantan. Granulatet bör placeras i direktkontakt med plantans rötter.

Om du ska plantera stora plantor t.ex. barrotsplantor rekommenderas två doser (två tryckningar) med handdoseraren.

Bygger på världsledande forskning om organiskt kväve

Arevos teknologi bygger på banbrytande forskning om hur växter tar upp näring. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Det handlar om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig kvävekälla – det näringsämne som är viktigast för växter. Arginin tas upp mycket effektivt av skogsplantor och stimulerar tillväxt av rötter och etablering av mykorrhiza. Med små medel, och utan att egentligen förändra något i marken hjälper Arevo plantorna att att få ett långt och livskraftigt liv.

  • Effektivt näringsutnyttjande
  • Låg miljöpåverkan
  • Tas snabbt upp av rötter
  • Stresståliga plantor

"Jag har använt det på tall, lärk, gran och contorta och ser en klar ökning av tillväxten, jämfört med de övriga plantorna."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.54.47
Solveig Larsson
Skogsägare, Umeå

"Det blir en bättre föryngring med högre överlevnad. Och det växer snabbare."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.51.19
Johan Gotthardsson
Skogsvårdsentreprenör, Gottes Skog & Röj