Artiklar

Ett kryddmått gav skogsplantorna mer växtkraft

Timo Leirimaa, som har arbetat inom skogsbruket i mer än 40 år, är övertygad om effekten av Arevos precisionsnäring. Arevo arGrow stärker plantornas rötter, vilket främjar deras tillväxt och överlevnad, särskilt under de första åren av tillväxten.

Timo Leirimaa har testat arGrow på sina skogsplantor.Timo Leirimaa är tidigare verkställande direktör för Nyland Skogsvårdsförening.

"Ja, det här är ett underbart ämne." Timo Leirimaas uttryck ljusnar när vi börjar prata om arGrow precisionsnäring. 
Vi intervjuar Leirimaa via Teams videolänk, men entusiasmen för samtalsämnet går igenom skärmen. 

Effekterna bekräftades i de frodiga skogarna i Orimattila

Leirimaa bestämde sig för att prova arGrow våren 2020 efter att han tagit del av de studier som gjorts i Sverige och sett bilder på plantor med kraftiga rötter och gröna barr. När de plantor han själv planterat med arGrow var ungefär ett år gamla började han se liknande resultat på sin egen mark i Orimattila. 

"Det var en betydande skillnad i tillväxten redan den första sommaren. arGrow-behandlade plantor var också synligt grönare och buskigare, och stammarna var klart tjockare än kontrollplantorna", säger Leirimaa om resultaten.

Efter en växtsäsong har de skogsplantor som fått arGrow ett klart större rotsystem, tätare barr och grönare färg än kontrollplantorna till höger.Efter den första växtsäsongen har de plantor som fått arGrow ett klart starkare rotsystem, tätare barr och en grönare färg än kontrollplantorna till höger.

Stärker skogsplantorna

När Leirimaa berättade för sina egna kunder om produkten var deras första tanke att använda arGrow i grövre jordar, men efter samtalet dök en annan idé upp: 

"Vi kom på att vi ville prova på bördigare jordar, där plantorna måste konkurrera med alla sorters ogräs om ljus. Tanken var att arGrow skulle hjälpa till i konkurrensen under de första åren. Lösningen visade sig fungera bra och arGrow-plantorna var framgångsrika”, säger Leirimaa.

Efter att han blivit fått upp ögonen för effekterna med arGrow började Leirimaa själv sprida information och vägleda andra skogsägare att komma i gång. Timo gav arGrow granulat till de som ville ha dem över hela Finland och skickade även bilder på en tesked för att visa hur många granulat som behövs.

Mängden granulat i ett kryddmått räcker till en skogsplanta. Fem flaskor arGrow räcker till en hektar skogsplantor.En tesked med arGrow granulat på. Mängden granulat i ett kryddmått räcker till en planta. En flaska med arGrow räcker till ca 450 plantor.

Särskilt under våren får Leirimaa fortfarande förfrågningar om tips relaterade till arGrow. Han har ett tydligt budskap till dem som funderar på att använda produkten vid plantering:

"Det har bevisats att arGrow plantor klarar sig bättre mitt i ogräs och annat "trassel". arGrow ger en boost till den initiala utvecklingen av plantan, det är den största fördelen”, säger Leirimaa

Förutom Timo Leirimaas observationer har arGrow utvärderats i flera studier och försök i Finland. Bland annat gjordes mätningar i höstas i samarbete med Fin Forelia. Mätningarna visade efter fyra växtsäsonger fortfarande starkare tillväxt och tätare mörkgröna barr hos de plantor som planterats med arGrow jämfört med de obehandlade plantorna.


Vill du köpa arGrow?

Hitta den återförsäljare som passar dig bäst eller kontakta oss direkt.

Beställ