Arevo - Skogsbruk

Precisionsnäring med rötterna i skogen

Arevos rötter finns i skogen. Våra produkter gör plantan bättre rustad överleva de första åren och hjälper den att växa och utvecklas, hela vägen från plantskola till fullvuxet träd. Vi erbjuder flytande produkter för plantskolor och granulat som används vid plantering av skogsplantor. Näringen bygger på precision. Du använder bara den lilla mängd som behövs för att stimulera växternas egna processer, och effekterna varar hela livet. Alla Arevos produkter baseras på samma grundläggande teknologi och är utformade för att enkelt kunna användas i olika skeden av odling. 

Gödselmedel och växtnäring är avgörande för tillväxt inom de flesta odlingsområden. Men de traditionella produkterna har många bieffekter, som näringsläckage till miljö och vatten, koldioxidintensiv produktion och negativa effekter för jord och mikrober. Vi på Arevo har hittat ett annat sätt att kombinera god tillväxt, livskraftiga plantor och hälsosam jord med minimalt läckage av näring. 
 

Köp Arevos produkter

Beställ direkt från oss, via din skogsrådgivare eller från någon av våra återförsäljare.

Arevo granulat utan doserare_transp

Beställ

Växtkraft på naturens villkor

Livskraftiga plantor

Arevos produkter stimulerar bildandet av finrötter och mykorrhiza. Det skapar förutsättningar för snabb etablering, överlevnad och långsiktigt livskraftiga plantor. En god försäkring i ett föränderligt klimat med återkommande torrperioder.

Tillväxt

Arevos produkter förbättrar plantornas förmåga att ta upp vatten och näring från marken. Det ger långsiktiga positiva effekter på trädets tillväxt.

Miljö

När du planterar med Arevos produkter läcker inte näringen ut i miljön, utan stannar där den ska – i plantan. Arevos produkter gynnar också plantans samspel med jordens mikrober. Det behövs mindre kväve och plantans tillväxt stimuleras med minimal miljöpåverkan.

"Det blir en bättre föryngring med högre överlevnad. Och det växer snabbare"

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.51.19
Johan Gotthardsson
Skogsvårdsentreprenör, Gottes Skog & Röj AB

"Jag har använt det på tall, lärk, gran och contorta och ser en klar ökning av tillväxten, jämfört med de övriga plantorna."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.54.47
Solveig Larsson
Skogsägare, Umeå

Produkter för plantering

Att plantera med Arevos produkt arGrow är enkelt. Ett granulat tillförs vid planteringen, med hjälp av ett vanligt planteringsrör som utrustas med en doseringsfunktion. Det går också att använda en handdoserare. Granulatet stimulerar rotutveckling, snabb etablering och tillväxt. Och det fungerar verkligen. Mer än 95 miljoner plantor har planterats med arGrow.

Produkter för plantskolor

Arevo erbjuder olika flytande produkter som används för att odla robusta plantor. Utan att näringen läcker till den omgivande miljön. Mer än 600 miljoner plantor har odlats i plantskolor med Arevos produkter.

Organiskt kväve baserat på aminosyror

Arevos teknologi bygger på världsledande och banbrytande forskning om hur växter tar upp näring. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Det handlar om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig kvävekälla – det näringsämne som är viktigast för växter. Med små medel, och utan att egentligen förändra något i marken hjälper Arevo plantorna att att få ett långt och livskraftigt liv.

  • Effektivt näringsutnyttjande
  • Låg miljöpåverkan
  • Snabbt rotupptag
  • Stresståliga plantor