Grafiskt element_hero-1

Arevo precisionsnäring ett nytt sätt att odla

Vi på Arevo vet att det är möjligt att kombinera hållbar odling med god avkastning. Men det behövs nya sätt att odla. Dagens odlingssystem har nämligen en stor brist: de läcker kväve. Det gör att vattendrag blir förorenade och jorden utarmas. Med Arevos lösningar blir växterna starkare, mer motståndskraftiga och bättre rustade mot torka och stress. Utan läckage av kväve.

Läs mer om oss Kontakt
Grafiskt element_hero-1

Precisionsnäring utan kväveläckage

God tillväxt

Arevos produkter stimulerar tillväxt av rötter. Det stärker växterna och gör att de kan ta upp mer vatten och näring från marken.

Livskraftiga växter

Arevos lösningar ger mer robusta rotsystem och gynnar samspelet med jordens mikrober. Det ökar växternas motståndskraft mot stress.

Hälsosam jord

Arevo gör det möjligt att ge näring till växter utan läckage av kväve. Produkterna gynnar också interaktionen mellan växter och mikrober. Det är bra för både jord och miljö.

Banbrytande forskning om kväve

Arevos teknologi bygger på världsledande forskning om hur växter tar upp näring. Forskningsresultaten bakom Arevos produkter är lika revolutionerande som de är enkla. Det handlar om hur växter kan använda aminosyran arginin som en naturlig kvävekälla – det näringsämne som är viktigast för växter. Växter tar upp både oorganiskt och organiskt kväve från marken, men forskningen har tydligt visat att växterna föredrar den organiska kvävekällan arginin. Det organiska kvävet är vanligt förekommande i många naturliga ekosystem, till exempel i skogsmarken. Med små medel, och utan att egentligen förändra något i marken hjälper Arevo plantorna att att få ett långt och livskraftigt liv.

  • Effektivt näringsutnyttjande
  • Låg miljöpåverkan
  • Snabbt rotupptag
  • Stresståliga växter

"Det blir en bättre föryngring med högre överlevnad. Och det växer snabbare"

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.51.19
Johan Gotthardsson
Skogsvårdsentreprenör, Gottes Skog & Röj

"Jag har använt det på tall, lärk, gran och contorta och ser en klar ökning av tillväxten, jämfört med de övriga plantorna."

Skärmavbild 2024-02-04 kl. 20.54.47
Solveig Larsson
Skogsägare, Umeå